Agroperfekt Sp.z o.o.

Zostaliśmy Inwestorem Społecznym, gdyż w tym dziwnym czasie nie wszyscy mają tyle szczęścia, żeby nie tylko trwać , ale też pomóc innym.