Uśmiechnij Mi Się Stomatologia & Implantologia

„Wierzymy w ludzi, dlatego tworząc biznes odpowiedzialny społecznie, nie zapominamy o innych, którzy nie mieli takiej szansy jak my. Idea wspierania stałego jako Inwestor Społeczny jest dla nas najlepszym rozwiązaniem, które znacząco ułatwia nam niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.”

Networkers

„Jako firma zajmująca się dostawą, wdrażaniem i obsługą rozwiązań do systemów IT, centrów danych, środowisk aplikacyjnych, sieci i przemysłu wierzymy, że warto sobie pomagać. Dlatego właśnie zostaliśmy Inwestorem Społecznym w ramach projektów „Szlachetna Paczka” oraz „Akademia Przyszłości” prowadzonych przez Stowarzyszenie WIOSNA. Uważamy, że dzięki wspólnym inicjatywom uśmiech zagości na twarzach jeszcze większej ilości osób.

Networkers

„Jako firma zajmująca się dostawą, wdrażaniem i obsługą rozwiązań do systemów IT, centrów danych, środowisk aplikacyjnych, sieci i przemysłu wierzymy, że warto sobie pomagać. Dlatego właśnie zostaliśmy Inwestorem Społecznym w ramach projektów „Szlachetna Paczka” oraz „Akademia Przyszłości” prowadzonych przez Stowarzyszenie WIOSNA. Uważamy, że dzięki wspólnym inicjatywom uśmiech zagości na twarzach jeszcze większej ilości osób.

Wiśniowski

„Jako Inwestor Społeczny mamy realny wpływ na poprawę jakości życia najbiedniejszych rodzin w Polsce. W myśl idei społecznej odpowiedzialności biznesu powtarzamy za wolontariuszami Szlachetnej Paczki: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” i zachęcamy innych przedsiębiorców do wsparcia tej dobrej inicjatywy.”

Paker Sp. Z o.o.

„Firma PAKER w tych trudnych czasach, kiedy dużo osób straciło pracę lub dochody całych rodzin znacznie się pomniejszyły – pragnie dzielić się tym, co wypracowała. Pandemia dotknęła nas wszystkich i dlatego czujemy, że powinniśmy wesprzeć tę akcję i pomóc tym najbardziej potrzebującym.”