Kuehne+Nagel Sp. z o.o. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nas kluczowa, dlatego podjęliśmy decyzję o wsparciu finansowym lokalnych organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy. Z Akademią Przyszłości łączą nas wspólne wartości – wierzymy w potencjał drugiego człowieka, szanujemy jego niezależność i wspieramy rozwój w przekraczaniu ograniczeń. Akademia Przyszłości pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. Każde z tych Dzieci zasługuje na wsparcie w mądrym budowaniu poczucia własnej wartości i chcemy świadomie wspierać ten proces. Jesteśmy dumni z tego, że możemy być częścią tych działań!

Und-Hair Distribution

„Zostać „Inwestorem Społecznym” to dla Nas Zaszczyt oraz Przywilej. Posiadanie Przywilejów daje Nam pewnego rodzaju ulgę i spokój. Przywileje to też w większym lub mniejszym stopniu obowiązkI. Te obowiązki budzą w Nas ogromne pokłady „Energii, Radości i Satysfakcji”, dają wiarę w to, że świat może być lepszy, a my możemy mieć na to bardzo duży wpływ. Inicjatywa społeczna „StowarzyszeniA Wiosna” niesie za sobą wiele Wspaniałych Rzeczy, daje Radość i Pomoc tysiącom osób, które tej pomocy bardzo wyczekują, a My chcemy być częścią tej Szczytnej Inicjatywy i brać w niej czynny udział.”