O Szlachetnej Paczce
i Akademii Przyszłości

Inwestor Społeczny poprzez swoje zaangażowanie wspiera lokalne zmiany społeczne, pomagając swoją darowizną w rozwoju Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. W całej Polsce jest ponad 13 tys. wolontariuszy, działają w prawie 800 rejonach, realnie wpływając na lokalne społeczności i życie potrzebujących. W Paczce walczymy z biedą, w Akademii pomagamy dzieciom, które w siebie nie wierzą, by uwolnić ich potencjał.

Szlachetna Paczka
Lubię Ludzi!

To ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest mentalna i materialna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać potrzebującym narzędzia do tego, by byli w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

Paczki z pomocą materialną przygotowaną przez darczyńców przekazywane są rodzinom zakwalifikowanym do projektu przez wolontariuszy. To oni, jesienią każdego roku, docierają do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spotykają się z nimi w ich domach, przeprowadzają pogłębiony wywiad i podejmują decyzję o włączeniu (lub nie) danej rodziny do projektu. Podczas grudniowego Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki darczyńcy dostarczają paczki do specjalnie na tę okoliczność przygotowanych magazynów, skąd wolontariusze przewożą je do wskazanych rodzin. Tylko podczas XX edycji Szlachetnej Paczki w 2021 roku pomoc materialną w ramach projektu otrzymało 17 010 rodzin, a jej łączna wartość wyniosła ponad 68 mln zł.

Szlachetna Paczka
tak zmieniamy historie ludzi w potrzebie

Zmiana mentalności. Pomoc materialna jest tylko narzędziem do zmiany w życiu potrzebujących – ma dać nadzieję, dobry impuls, a wsparcie wolontariusza – otworzyć na nowe spojrzenie na swoją sytuację i nowe możliwości. Tak, żeby potrzebujący zaczęli sobie radzić sami.

Pomagamy systemowo, nie tylko sercem, ale i rozumem, tak żeby nie uzależniać potrzebujących od pomocy. Nie chcemy, żeby zwiększanie skali pomocy, zwiększało liczbę potrzebujących. Nie pomagamy tylko dlatego, że ktoś się upomina.

Lubię ludzi. Ważny jest dla nas człowiek – ze swoją indywidualną historią, wartościami i potrzebami. Wspieramy ludzi w ich rozwoju: potrzebujących, wolontariuszy i darczyńców.

Akademia Przyszłości
Głowa do góry!

Akademia Przyszłości od 2003 r. pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem.
Akademia wyposaża Dziecko w zasoby i doświadczenia, dzięki którym może pokonać dotychczasowe przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu – przede wszystkim buduje w dziecku poczucie własnej wartości.

Każde dziecko włączone do programu otrzymuje swojego osobistego tutora-wolontariusza i spotyka się z nim raz w tygodniu. Zadaniem tutora jest znalezienie indywidualnego klucza do dziecka i poprowadzenie do zbudowania wiary w siebie i w swoją wartość. Dziecko odkrywa swoje mocne strony i uczy się pokonywać codzienne trudności, dostrzega swoje małe-duże sukcesy. Celem Akademii Przyszłości nie jest doraźna pomoc dzieciom w nauce, ale dzięki wpływowi Akademii na dzieci aż 70% podopiecznych (dane za rok szkolny 2019/2020) poprawia też swoje oceny.

Akademia Przyszłości
tak pomagamy dzieciom

Wsparcie i obecność
W Akademii Przyszłości nie chodzi o wsparcie materialne czy finansowe, ale o czas, obecność i uważność na dziecko. O gotowość do pełnego zaangażowania we wspólne rozwiązywanie problemów. I o  towarzyszenie w porażkach i sukcesach, bezinteresowne bycie obok.

Wiara w człowieka.
Wierzymy w Dziecko, ufamy mu, szanujemy jego niezależność, wyjątkowość i potencjał. Nie wkładamy Dziecka pod ochronny klosz – pokazujemy, jak sobie samodzielnie radzić z dotychczasowymi trudnościami.

Przygoda.
Akademia Przyszłości to przekraczanie ograniczeń i schematów, to podróż ku poznaniu i doświadczeniu tego, co wcześniej wydawało się nieosiągalne. To wspólna przygoda, do której Wolontariusz-Tutor zaprasza Dziecko, a Darczyńca kibicuje.