Und-Hair Distribution

„Zostać „Inwestorem Społecznym” to dla Nas Zaszczyt oraz Przywilej. Posiadanie Przywilejów daje Nam pewnego rodzaju ulgę i spokój. Przywileje to też w większym lub mniejszym stopniu obowiązkI. Te obowiązki budzą w Nas ogromne pokłady „Energii, Radości i Satysfakcji”, dają wiarę w to, że świat może być lepszy, a my możemy mieć na to bardzo duży wpływ. Inicjatywa społeczna „StowarzyszeniA Wiosna” niesie za sobą wiele Wspaniałych Rzeczy, daje Radość i Pomoc tysiącom osób, które tej pomocy bardzo wyczekują, a My chcemy być częścią tej Szczytnej Inicjatywy i brać w niej czynny udział.”