PPG Cieszyn S.A.

„Wszędzie, gdzie PPG prowadzi swoją działalność operacyjną, można znaleźć instytucje, szkoły, szpitale czy organizacje, które służą lokalnym społecznościom. Dla niektórych osób są to jedyne miejsca, w których mogą uzyskać pomoc. Mając świadomość ogromu pracy, jaka jest w nich wykonywana na rzecz potrzebujących oraz częstych problemów, z którymi te osoby się borykają, firma PPG postanowiła wspierać je w wyjątkowy sposób – wykorzystując pasję pracowników PPG do pomagania innym, a także przekazując środki na wspieranie edukacji. Dlatego najważniejsze jest aby rozmawiać z lokalnymi społecznościami, tak, aby zobaczyć świat ich oczami, dowiedzieć się czego najbardziej potrzebują i jak można im pomóc to zrealizować.”