IT Solution Factor

„Jako firma IT zajmująca się integracją systemów i zapewniająca niezawodność infrastruktury informatycznej wiemy, jak ważne jest sprawne działanie na wszystkich etapach realizacji projektu. Szlachetna Paczka tak właśnie działa – w punkt, by na końcu trafić z pomocą do najbardziej potrzebujących.

Zostaliśmy Inwestorem Społecznym głównie dlatego, że chcemy nieść „mądrą pomoc” i do tego samego zachęcać również innych! Uważamy, że warto pomagać, dlatego staramy się angażować w różne akcje społeczne i charytatywne. W poprzednich latach również wspieraliśmy Szlachetną Paczkę.

Jesteśmy przekonani, że dobro wraca, a propagowanie idei mądrego pomagania jest zawsze na czasie!”