GOOD MACHINERY Andrzej Gilewski

„Chcemy pomagać, ponieważ rola Inwestora Społecznego daje nam ogromną satysfakcję i radość.Wierzymy, że dobro wraca.Jest dla nas przyjemnością móc wspierać Szlachetną Paczkę – a poprzez to pomagać lokalnej społeczności, szczególnie tym najbardziej potrzebującym.Kierujemy się zasadą, że „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym.”