Fiberhost

“Jako organizacja bardzo chętnie angażujemy się w działania wspierające innych. Pomaganie i działanie na rzecz lokalnych środowisk jest na stałe wpisane w naszą kulturę organizacyjną. Ostatni rok pokazał, jak ważne jest to, aby firmy i ich pracownicy byli społecznie odpowiedzialni i uważni na potrzeby otoczenia. Mamy świadomość jak wiele pracy w tym aspekcie jeszcze przed nami, dlatego cieszymy się, że wspierając Szlachetną Paczkę przez cały rok możemy nieść realną pomoc.”