EXCO A2A Polska Sp. z o. o.

„Dlaczego zostaliśmy Inwestorem Społecznym?  Dla nas, w Exco A2A Polska, pomoc potrzebującym stanowi kluczowy aspekt naszej społecznej odpowiedzialności biznesowej. Głęboko wierzymy, że dobro ofiarowane drugiej osobie wraca do nas ze zdwojoną siłą. Dlatego zawsze chętnie wspieramy tych, którzy walczą o lepsze jutro dla innych. Szlachetna Paczka jest wspaniałą inicjatywą, która łączy osoby w potrzebie z tymi, którzy chcą ich wspierać. Chcemy być częścią tego wspaniałego projektu.”